Yleiset ennakkotiedot

Alla on koottuna etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palvelun tarjoajasta:

  • Aurajoki Nordic Oy
  • Linnankatu 18
  • 20100 TURKU
  • Y-tunnus 1998514-5
  • Päätoimiala: Muu luotonanto 1

Pääsääntöinen asiointi tapahtuu verkkokaupan kautta tai myymälässä. Verkkosivujemme kautta voi tutustua lainaehtoihimme sekä useimmin kysyttyä -osioomme, josta löytyvät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Aurajoki Nordic Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Peruuttamisoikeus

Luotonhakijalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa Aurajoki Nordic Oy:n lainapäätöksestä. Tästä on ilmoitettava Aurajoki Nordic Oy:lle. Luotosta peritään mahdolliset kulut ja palkkiot.

Luotonhakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ennenaikaisesti koko laina ilman eri maksua.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Joustoraha palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Joustorahan asiakaspalveluun, puh. 020 703 2543 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@jousto.com. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Aurajoki Nordic Oy:lle ja kauppiaalle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos Aurajoki Nordic Oy:n, kauppiaan ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus.

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaan tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi osakkeita, osuustodistuksia tai obligaatioita koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat:

  • Hämeentie 3
  • PL 306
  • 00531 HELSINKI
  • Puh. vaihde 010 3665200

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi